Lerarentekort in het primair onderwijs!

Lerarentekort in het primair onderwijs!

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt steeds meer zichtbaar. Op de meeste scholen is het voor dit schooljaar gelukt het team rond te krijgen. Maar de grens is bereikt. Daarom werkt de Rijksoverheid aan een duurzame oplossing voor dit probleem. Daarbij is de inzet nodig van alle partijen. Bijvoorbeeld het onderwijspersoneel, de vakbonden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Subsidie voor onderwijsassistenten die de lerarenopleiding gaan volgen Er is vanaf 2019 een subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar beschikbaar voor onderwijsassistenten in het primair onderwijs die starten met de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Dit is een maatregel om het lerarentekort aan te pakken. Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen voor opleiding tot leraar voor onderwijsassistenten voor 5.000 per onderwijsassistent per jaar, gedurende vier jaren. Het bedrag van € 20.000 wordt per onderwijsassistent in een keer uitbetaald. Met de subsidie worden besturen deels gecompenseerd in de kosten voor het collegegeld en het studieverlof van een onderwijsassistent.

Lees verder https://bit.ly/2IPswPX